20060913

Trastos

Obra que formarà part del Catàlec del "Simposio de Acuarela", organitzat per l'"Agrupación de Acuarelistas Vascos" 2006.
Actualment a la Col·lecció Junyent