20070826

Balenyà 20070826 60x70 1r.premi

ELS HOSTALETS DE BALENYÀ (Osona)

S'han trobat dolmens que demostren l'existència d'ocupació humana al terme en l'època neolítica. La primera dada que es te del nom de Balenyà és de l'any 955, quan la forma "in villa que vocant Balagnano" reben posteriorment fins a ser anomenat Baleniano durant l'època medieval. Els inicis del municipi es troben al voltant del Santuari de la Mare de Déu de l'Ajuda i les diverses cases de pagès disperses. Però quan es pot parlar d'Hostalets de Balenyà com a tal és als voltants de 1553 -primera data on és citat- quan, al voltant de dos hostals per a traginers i viatgers situats al camí ral de Vic a Barcelona, s'hi comença a formar un petit nucli de població. Aquest nucli gaudia d'una situació estratègica i privilegiada, a l'entrada del Congost i al capdamunt de la pujada de Sant Antoni.