20070914

PEDRERA A ST. VICENÇ DE CASTELLET


ST. VICENÇ DE CASTELLET (Bages)


El terme municipal de Sant Vicenç de Castellet compta amb unes condicions geològiques especials i per això des de fa molts anys s’aprofita aquest recurs natural. L’activitat extractiva comença amb un caire eminentment industrial a finals del segle XIX amb l’explotació de les pedres d’arenisca. La pedra s’extreia manualment i s’utilitzava bàsicament per a fer voreres i enllosats. Ja als anys vint del segle passat hi havia un cert ambient comercial a l’entorn de la pedra. La pedra va aportar un paper molt important durant l’època de l’exposició de Barcelona l’any 1929, en la construcció de les fonts de Montjuïc, carreteres, etc. A partir d’aleshores comença l’explotació de la pedra calcària -més coneguda per “calissa”-, de característiques més dures i que permet ser polida, amb un acabat molt similar al marbre. Aquest tipus de pedra es va popularitzar molt ràpidament i va quedar identificada com a “pedra Sant Vicenç”, denominació amb la que es coneix arreu i que s’aplica també a altres tipus de pedres encara que no siguin de la zona. Així, incrementa l’activitat, creixen els tallers i es compra o fabrica la maquinària adequada fins a consolidar aquest tipus d’indústria com una de les bases de l’economia local. El sector viu avui dia un bon moment després d’haver passat per cicles diversos però sense haver patit una crisi tan important com va afectar al tèxtil. A Sant Vicenç de Castellet s’extreu la pedra del país, però els seus tallers també treballen amb altres materials com ara el marbre que importen des de Suècia, Itàlia, Albània, Brasil o Portugal entre altres. Per a més informació sobre la indústria de la pedra natural al Bages sud visiteu la web www.pedra.com