20110206

... aquí, tan sols apunten ...

Monistrol de Montserrat.
Projecte de flors d'ametller.